Het bouwen van een wagen gaat via de volgende stappen:

  1. Verzamelen van ideeën.
  2. Maken van de ontwerptekening
  3. Bouwen van de constructie en bewegingen
  4. Boetseren van de figuren
  5. Paverpollen van de figuren
  6. Uitkleden van de figuren
  7. Alternatieve materialen
  8. Schilderen van de figuren
  9. Opbouwen van de wagen

Verzamelen van ideëen.
Begin mei beginnen we met het verzamelen van ideeën voor de nieuwe wagen, dit gebeurd tijdens de ideeënvergadering. Tijdens deze vergadering, waarbij alle bouwers en bouwsters aanwezig zijn, krijgt iedereen de kans om zijn of haar idee in te brengen. Uiteindelijk worden er één of twee ideeën gekozen waarmee de ontwerper aan de slag gaat.

Maken van de ontwerptekening.
Aan de hand van de ideeën die uit de ideeënvergadering komen gaat de ontwerper aan de slag. Allereerst wordt er een schets gemaakt van de ideeën welke in de ontwerpvergadering worden besproken. Tijdens de ontwerpvergadering, waarbij alle bouwers en bouwsters aanwezig zijn, worden de schetsen gepresenteerd. Aan de hand van deze schetsen wordt gekeken of het ontwerp uitvoerbaar is en welke bewegingen er mogelijk zijn. Op de ontwerpvergadering wordt ook het uiteindelijke idee gekozen welke de ontwerper dan verder uitwerkt. De ontwerper gaat dan aan de slag om het ontwerp verder uit te werken zodat in augustus, tijdens de feestavond, het ontwerp aan alle bouwers en bouwsters onthuld kan worden.

Bouwen van de constructie en bewegingen.
Na de zomervakantie worden aan de hand van de ontwerpen de constructies voor de diverse figuren gemaakt. Op deze constructies worden met betonijzer de vormen uitgezet. Om er voor te zorgen dat het uiteindelijke figuur kan worden geboetseerd worden de frames bekleed met kippengaas. De eerste contouren van het uiteindelijke figuur worden dan stilaan zichtbaar.

Boetseren van de figuren
Op de met kippengaas bekleedde figuren wordt klei geslagen en kan begonnen worden met het boetseren van het uiteindelijke figuur. In deze fase krijgen de figuren hun uiteindelijke vorm en worden de details aangebracht. Het geboetseerde figuur wordt vervolgens glad gemaakt met water en ingesmeerd met frietvet om uitdroging tegen te gaan. Als laatste wordt het figuur nog ingesmeerd met olie, dit zorgt ervoor dat het gepaverpolde figuur niet vastplakt aan de klei en eenvoudig verwijderd kan worden van de klei.

Paverpollen van de figuren.
Nadat het figuur in de olie is gezet kan begonnen worden met paverpollen (= tjeppen), een milieuvriendelijk alternatief voor Polyesteren. Met een blokkwast worden stukjes glasmat ingesmeerd met Paverpol. Vervolgens worden deze stukjes op het geboetseerde figuur gedrukt totdat het hele figuur dicht getjept is.

Uitkleden van de figuren.
Na enkele dagen te hebben gedroogd kan het figuur opengesneden worden zodat het van de klei gehaald kan worden. Vervolgens wordt de klei van het frame gehaald en kan het kippengaas verwijderd worden. Voordat het figuur teruggeplaatst kan worden moet het overbodige betonijzer uit het frame worden verwijderd. Ook is dit het moment om de laatste aanpassingen aan de bewegingen in het figuur te maken. Als alle aanpassingen aan het frame gereed zijn wordt het figuur teruggeplaatst en met ijzerdraad weer aan elkaar gezet. De naad wordt als laatste weer dicht getjept zodat hier niets meer van is te zien.

Alternatieve materialen.
Op de wagen worden ook steeds meer alternatieve materialen gebruikt. De afgelopen jaren hebben we zoal schuim, papier-maché, karton en hout gebruikt. De keuze om gebruik te maken van alternatieve materialen hangt vooral af van het ontwerp. Het is geen doel om alternatieve materialen te gebruiken maar als het ontwerp zich ervoor leent kunnen alternatieve materialen gebruikt worden.

Schilderen van de figuren.
In deze fase komen de verfblikken te voorschijn. Als eerste worden de figuren in de grondverf gezet en wanneer die laag droog is worden de basiskleuren aangebracht. Hier overheen worden de uiteindelijke kleuren ingespoten. Pas wanneer alles is ingespoten wordt alles in de blanke lak gezet.

Opbouwen van de wagen.
Als laatste worden de diverse figuren op de wagen samengebouwd. In verband met de hoogte van de roldeur van het bouwkot kunnen figuren tot een hoogte van ongeveer 5 meter in het bouwkot opgebouwd worden. Figuren die hoger zijn worden op zaterdag of maandag voor de Optocht middels een kraan opgebouwd. Als allerlaatste stap wordt het gerijke verder afgewerkt en is deze klaar om in de Optocht te verschijnen.