1985

Jaar: Bij ons op zolder vinde meer dan allenig vastenavend spulle
Ontwerper: Jos van de Broek
Categorie: Wagens A
Prijs: 5